Çerez Onayı

Bu web sitesini kullanmak için Çerezleri kullanıyoruz ve bazı veriler topluyoruz. AB GDPR’sine uyum sağlamak amacıyla, size belirli Çerezleri kullanmamıza ve bazı Verileri toplamamıza izin verip vermeyeceğinizi seçme olanağı sunuyoruz.

Temel Veriler

Ziyaret ettiğiniz Sitenin teknik olarak çalıştırılması için Temel Verilere ihtiyaç vardır. Bunları devre dışı bırakamazsınız.

– Oturum Çerezi: PHP, kullanıcı oturumlarını tanımlamak için bir Çerez kullanır. Bu Çerez olmadan Web Sitesi çalışmaz.

– XSRF-Token Cookie: Laravel, uygulama tarafından yönetilen her aktif kullanıcı oturumu için otomatik olarak bir CSRF “token” oluşturur. Bu belirteç, kimliği doğrulanmış kullanıcının uygulamaya gerçekten istekte bulunan kişi olduğunu doğrulamak için kullanılır.